bilibili语梨 明星排行榜

bilibili语梨

语梨,Bilibili直播 签约主播,二次元爱好者,猫奴,喜欢COS各类二次元动漫人物。主要直播内容为唱歌。 语梨声音弱弱的,本身长得还是十分可爱,给人的感觉就像是二次元走出来一位萌萌哒的小姐姐,而语...
阅读全文